ÖPPETTIDER | Måndag - fredag: 08.00-17.00

Våra Tjänster

Här kan du läsa om de tjänster vi på Hälsovalet erbjuder


OBS: Läs på fliken Aktuellt om Covid-19!


Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten ser till hela människan och utgår från vilka vardagsaktiviteter man vill och behöver klara av att utföra genom bland annat utprovning och förskrivning av olika hjälpmedel samt bostadsanpassning.
Tänk på att alla hjälpmedel har viss leveranstid! Det är bra om du hör av dig i god tid så att vi hinner beställa hem rätt utrustning.
Lena Sörensen, leg. arbetsterapeut
Telefon: 072 – 209 42 42


Astma/KOL-mottagning

Hos oss kan du, med remiss från läkare, göra en spirometri som är en lungfunktionsundersökning. Detta görs bland annat när man misstänker astma eller KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) samt vid medicinuppföljning.
När man gör en spirometri så får man andas in och blåsa ut luft genom ett munstycke som är kopplad till en dator som läser av lungornas kapacitet och förmåga. Denna undersökning görs av en sjuksköterska som även går igenom din medicinering och gör kontroller samt hjälper till med inhalationstekniken efter behov. Det ges även möjlighet att diskutera levnadsvanor och exempelvis ett utfärdande till fysisk aktivitet på recept.


Blodtrycksmottagning

På blodtrycksmottagningen ges möjlighet att diskutera levnadsvanor samt få råd och information kring dessa. Det finns även möjlighet att få fysiskt aktivitet på recept.
Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat. Värdet anges i två tal, t ex 120/80 (Systoliskt/Diastoliskt). Systoliskt blodtryck, det övre trycket, är blodtrycket vid hjärtats sammandragning (systole). Diastoliskt blodtryck, det undre trycket, är blodtrycket vid hjärtats utvidgning (diastole).

24-timmarsblodtryck
Det innebär att man under ett dygn mäter sitt blodtryck under sin hemmiljö och i sin vardag.
När man gör denna mätning så får man en blodtrycksmanschett runt armen som är kopplad till en dosa som i sin tur är placerad i en väska man har runt midjan.


Diabetesmottagning

På diabetesmottagningen får du: 
Blodtrycket kontrollerat 
Blodprovstagning (blodsocker, långtidssocker, urinprov) 
Råd om kost och motion samt övriga livsstilsfrågor 
Undervisning hur olika hjälpmedel fungerar t ex insulinpenna, blodsockermätare
Fotundersökning och remiss till fotvårdsterapeut i förekommande fall 
Remiss för ögonbottenfotoscreening
För att ha en hög kvalité på vår diabetesvård så arbetar vi efter de nationella mål som finns.
Vi är även med i det nationella diabetesregistret (NDR) som är ett verktyg för att underlätta systematiskt kvalitetsarbete.

Varvet HC:
Vi som arbetar på Diabetesmottagningen är:
Jenny Nilsson, diabetessköterska 
Jan Holmgren, spec läkare i diabetes 
Marie Flank, fotvårdsterapeut

E-Hälsan och Ljusne HC: 
Vi som arbetar på Diabetesmottagningen är: 
Jörgen Gelotte, diabetessköterska 
Jan Holmgren, spec läkare i diabetes
Anna-Lena Ekholm, fotvårdsterapeut


Distriktssköterskemottagning

På vår mottagning erbjuder vi bland annat: 
Vaccinationer 
Sårvård 
Injektioner 
Blodtryck 
Förskrivning av recept på fysisk aktivitet (FaR) 
Samtal om levnadsvanor 
Suturtagning 
Omläggningar av t ex picc-line och port a cath
Vi gör även bedömningar och ger råd vid sjukdom. Vid behov förskrivs vissa läkemedel.


Egenträning/Träningslokal

E-Hälsan och Ljusne HC

Vi har nu öppnat för tidsbokade träningspass!
E-hälsans gym har öppnat igen. Ljusnes gym inte öppnat ännu men snart.

På E-Hälsan fortsätter vi att ta hänsyn till varandra. Vi följer riktlinjerna från Vårdhygien Gävleborg för att minimera smittspridning och samtidigt bidra till rörelse, glädje och en hälsofrämjande livsstil.
Träningslokalen är därför åter öppnat men endast för bokade träningspass. Bokning sker i kassan och Ni får vid bokningstillfället information om vad som gäller under den tid Ni vistas i lokalen.

Välkommen!


Fotvård

I första hand erbjuds medicinsk fotvård till diabetiker med remiss. 
Behandlingen kostar 200 kr och ingår i högkostnadskortet. Om du har frikort gäller det.

I mån av tid erbjuder vi också medicinsk fotvård till alla patienter som är listade på våra enheter. Behandlingen kostar då 500 kr. 
Om du är diabetiker och önskar fotvård utöver remissen kostar det 470 kr.

Marie Flank, medicinsk fotvårdsterapeut Varvet HC
Anna-Lena Ekholm, medicinsk fotvårdsterapeut E-Hälsan och Ljusne HC


Gynekolog

Hos vår gynekolog får du bedömning och behandling mot gynekologiska besvär. Du kan även boka tid för en allmänkontroll om så önskas.
Läkare: Margareta Sidenvall


Hälsosamtal 40-åringar

Under året kommer en inbjudan till dig som fyller 40 år om att delta i ett personligt, kostnadsfritt hälsosamtal! Detta är ett unikt tillfälle för dig att få tips och råd om vad du kan göra för att förbättra och/eller förändra din hälsa och dina levnadsvanor. Det är en utbildad hälsosamordnare som genomför samtalet. 

Du som tillhör Varvet HC: När du fått din inbjudan kan du gå in på 1177 och boka tid. Tryck på länken nedan.

Boka tid för Hälsosamtal 40 år

 

Du som tillhör E-Hälsan och Ljusne HC: Du får en inbjudan på posten med erbjudan om en tid. Samtalet utförs av Jörgen Gelotte.


Läkarmottagning

Vi arbetar med undersökning, utredning och behandling av olika sjukdomstillstånd.
Läkarna arbetar med två olika sorters mottagning, en för planerade besök och en för mer akuta sjukdomstillstånd, den kallas dagmottagning.
Boka tid genom att ringa mottagningen.

Om du har behov av ett kortare besök för ett enklare besvär kan du välja att boka tid utan att ringa. Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster och välj en tid som passar dig.


Multimodal rehabilitering

Varvet HC:
Är du mellan 16-67 år, har besvär av till exempel värk, stress, ångest, depression, är sjukskriven eller i riskzonen att bli kan vi erbjuda ett rehabiliteringsprogram.
Som deltagare får du
personlig genomgång av sjukgymnast med individuellt träningsprogram
delta och prova på olika fysiska aktiviteter
föreläsning om hantering av stress och värk
individuell planering för fortsatt rehabilitering
Teamet består av läkare, sjukgymnast, psykosociala teamet samt rehabsamordnare. Programmet pågår under 6 veckor.


Provtagning

Varvet HC:
Tillfällig ändring på provtagningen till följd av coronavirus:

Drop in stängs från och med 2020-03-23.
Därefter gäller tidbokning för all provtagning. Boka tid genom att ringa 0650 – 365 00, val 4.

Du kan lämna klamydiaprov utan att boka tid eller prata med personalen. Provtagningsmaterial och anvisningar finns på toaletten bredvid lab. Proverna läggs i låst brevlåda som personalen tömmer regelbundet.

Werlabs: Om du fått en remiss från Werlabs bokar du tid genom att ringa 0650 - 36500, val 4.
OBS: Vi tar inte Covid -19 antikroppstester. Läs på werlabs hemsida, werlabs.se vilka städer som erbjuder det testet.

E-Hälsan:
Förändring från och med måndag 30/11: Du bokar tid för provtagning på 0270-10 000, val 4.

Werlabs: Om du fått en remiss från Werlabs är du välkommen att ta prover på E-Hälsan. Boka tid enligt ovan.
OBS: Vi tar inte Covid -19 antikroppstester. Läs på werlabs hemsida, werlabs.se, vilka städer som erbjuder det testet.

Ljusne HC:
Du bokar tid för provtagning på 0270-650 10.


Psykosociala teamet

Vi kan alla hamna i en livskris eller situation där vi behöver stöd för att komma vidare och må bättre. Hos oss finns ett psykosocialt team som erbjuder stödsamtal och samtalsbehandling av krisreaktioner, depression, ångest, sömnproblem och stressrelaterad ohälsa.
Det psykosociala teamet består av kurator och KBT-terapeut. Vänd dig till hälsocentralen för kontakt.

Varvet HC:
Christina Hedlund, kurator/KBT-terapeut
Malin Sjöström, kurator/KBT-terapeut
Carina Ek, kurator
Du kan boka tid till psykosociala teamet utan att ringa. Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster och välj en tid som passar dig.

E-Hälsan och Ljusne HC:
Carina Ek, kurator


Sjukgymnast/Fysioterapeut

Våra sjukgymnaster är experter på sambandet mellan rörelse och hälsa och hjälper människor till att främja hälsa, förebygga sjukdom och skada. Sjukgymnasten/fysioterapeuten hjälper även till med rehabilitering vid sjukdom samt efter skada och operation.

Varvet HC: 
Du kan boka tid hos sjukgymnast Kjell Lundberg och fysioterapeut Anton Norman med eller utan remiss.

E-Hälsan och Ljusne HC:
Du kan boka tid hos våra sjukgymnaster Kjell Lundberg och Fredrik Hägglund på Caspers Fysioterapi & Friskvårdsgym. 
Telefon: 070-7359061

Länk till Caspers Fysioterapi
 


Tobaksavvänjning

Behöver du hjälp, råd och motivation till att ta steget för att bli tobaksfri?
Ring då hälsocentralen så får du en tid till vår tobaksavvänjare.

Varvet HC:
Jenny Nilsson, tobaksavvänjare, telefon: 0650-365 00

E-Hälsan:
Åsa Henricsson, sjuksköterska/diplomerad tobaksavvänjare, telefon: 0270 – 10 000

Ljusne HC:
Ring 0270-650 10 och boka tid.


Vaccination

Hos oss kan vi erbjuda följande vaccinationer: 
Stelkramp 
Influensa 
Humant papillomvirus (HPV)
Vid övrig vaccination:
Ta kontakt med mottagningen så skriver läkaren ett recept på det vaccin du behöver. Du tar sedan själv ut vaccinet på Apoteket och tar med det till mottagningen där sköterskan ger sprutan. Besöket kostar 250 kr.
Om du önskar fästingvaccin under våren och sommaren är det bra att vara ute i god tid då den kan vara restnoterad på Apoteket.
Om du ska ut och resa och önskar vaccination så vill vi att du hör av dig i tid då vissa vacciner måste ges i god tid innan din resa.


W E B B T I D E R

På grund av rådande läge med coronavirusutbrottet har vi tillfälligt stängt möjligheten att boka webbtider. 


V I D E O M Ö T E

Det finns möjlighet att få ett videomöte istället för att komma till mottagningen. För att kunna ta emot ett videomöte måste du ladda hem appen E-Hälsan. Den finns där appar finns (t ex App-store, Play Butiken). Du måste ha bank-id för identifiering, kom ihåg att godkänna kamera och mikrofon.

E-Hälsan:
Det finns tider till läkare och diabetessköterska.

Ljusne HC:
Det finns tider till diabetssköterska.

Varvet HC:
Det finns tider till läkare och kurator.


Följ oss i sociala medier!